Stazione di Venezia

W Wenecji od zawsze szukano natchnienia. Niegdyś malarze, poeci, kochankowie czy pisarze, dziś fotografowie próbują się z nią zmierzyć, zrozumieć, w czym tkwi sekret tego miasta. Wędrując wąskimi uliczkami przyodzianymi suszącą się bielizną, mijając staruszki szepczące w strugach jesiennego deszczu i pełne słońca place wypełnione gwarem biegających dzieci łatwo jest ulec pokusie i bez namysłu wyzwolić migawkę. W oparach mętnych kanałów i mocnej espresso obrazy uwodzą niczym Syreny…
To fragment wstępu w opublikowanym albumie „Stazione di Venezia”. Sięgając głębiej do książki znajdziecie dalszy ciąg weneckiej opowieści.

*                    *                    *

In Venice, there has always been an ongoing quest for inspiration. Once painters, poets, lovers or writers, now photographers try to grapple with the city, understand where the secret of this city lies. Wandering around the narrow streets with drying underwear suspended above, passing whispering old ladies in streams of autumn rain, and squares full of sun filled with din of running children, it is easy to yield to temptation and release the shutter on impulse. The images seduce like mermaids in the mist of murky canals and a strong espresso…
This is a fragment of the introduction in published book „Stazione di Venezia”. Looking deeper into the album you will find the continuation of the Venetian story.

(click on picture to show the slider only)

1stazione_pawelkosicki

# 1

2stazione_pawelkosicki

# 2

3stazione_pawelkosicki

# 3

4stazione_pawelkosicki

# 4

5stazione_pawelkosicki

# 5

6stazione_pawelkosicki

# 6

7stazione_pawelkosicki

# 7

8stazione_pawelkosicki

# 8

9stazione_pawelkosicki

# 9

10stazione_pawelkosicki

# 10

11stazione_pawelkosicki

# 11

12stazione_pawelkosicki

# 12

13stazione_pawelkosicki

# 13

14stazione_pawelkosicki

# 14

15stazione_pawelkosicki

# 15

16stazione_pawelkosicki

# 16

17stazione_pawelkosicki

# 17

18stazione_pawelkosicki

# 18

19stazione_pawelkosicki

# 19

20stazione_pawelkosicki

# 20

21stazione_pawelkosicki

# 21

22stazione_pawelkosicki

# 22

23stazione_pawelkosicki

# 23

24stazione_pawelkosicki

# 24

25stazione_pawelkosicki

# 25

26stazione_pawelkosicki

# 26

27stazione_pawelkosicki

# 27

28stazione_pawelkosicki

# 28

29stazione_pawelkosicki

# 29

30stazione_pawelkosicki

# 30