notes from the road

  • Berlin 2016

Notatki z podróży, ulotne barwne szkice, które od lat zapisuję na rolkach pamięci. Czasem są pełne znaczeń i kontekstów, czasem jedynie wypełnia je forma. Świadectwa zachwytu nad światem.