dima
  • Stazione di Venezia

    Wandering around the narrow streets with drying underwear suspended above, passing whispering old ladies in streams of autumn rain, and squares full of sun filled with bustle of running children, it is easy to yield to temptation and release the shutter on impulse. The images seduce like mermaids in the mist of murky canals and a strong espresso…
    Wędrując wąskimi uliczkami przyodzianymi suszącą się bielizną, mijając staruszki szepczące w strugach jesiennego deszczu i pełne słońca place wypełnione gwarem biegających dzieci, łatwo jest ulec pokusie i bez namysłu wyzwolić migawkę. W oparach mętnych kanałów i mocnej espresso obrazy uwodzą niczym Syreny…