about

Nazywam się Paweł Kosicki. Moje fotograficzne początki przypadły na burzliwy przełom lat 80 i 90-tych, kiedy jako młody fotoreporter, związałem się z tygodnikiem Wprost. Po kilku miesiącach współpracy, żądny wyzwań, spakowałem fotograficzną torbę i pojechałem w świat, cumując na długie miesiące w Londynie. Zawładnęła mną wtedy fotografia uliczna, a Londyn stanowił dla niej idealną scenę. W 1991 wróciłem do kraju. Nowa Polska, po transformacji ustrojowej miała wiele do zaoferowania. Na długie lata wpadłem w wir fotografii komercyjnej, nie zapominając jednak o moich reporterskich korzeniach. W 2004 roku znów powiał wiatr zmian, a ja spakowawszy plecak wyruszyłem w drogę by odnaleźć młodzieńcze marzenia. Liczne podróże ostatecznie zdominowały moje fotograficzne życie. W Rzymie uczyłem się warsztatu u najlepszych fotografów legendarnej agencji Magnum, w Warszawie ukończyłem z wyróżnieniem Warszawską Szkołę Filmową WSF. W 2009 roku przyjęto mnie do Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF.
Od dziesięciu lat z pasją prowadzę i organizuję warsztaty fotograficzne, czerpiąc z tego ogromną radość. Wciąż w drodze, w poszukiwaniu nowych przygód i obrazów. Poza fotografią, miłością szczerą darzę wszelką, rowerową aktywność, której oddaję się bez reszty. Poznań pozostaje moim miejscem na ziemi.

My name is Paweł Kosicki. My photography experiences date back to the politically turbulent late 80s in Poland, when as a young photojournalist, I established cooperation with the Polish weekly magazine „Wprost”. Eager for new challenges, a few months later, I packed my camera bag and set off out into the world, settling for several months in London. Street photography occupied my mind, and London turned out to be the perfect stage for this. In 1991 I returned home to the „New Poland”, which had undergone political transition, and was a country which had a lot to offer. For the next years, I was swept along by commercial photography, fortunately not forgetting my reporter’s roots. By 2004, the wind of changes had begun to blow again, and once more I set out to pursue my youthful dreams. Travel has ultimately dominated my life in photography. In Rome I honed my skills under the best photographers at the legendary Magnum agency, while in Warsaw I graduated from the Film School WSF. In 2009 I became a member of the Association of Polish Art Photographers ZPAF.
For the last ten years, I have been running and organizing photo workshops, with great passion and satisfaction. I am still on the road, looking for new experiences and images. Photography aside, I sincerely love all cycling activities, devote myself completely to them. Poznań remains my hometown.